Mielenterveyskuntoutujien omaisten hoitovastuu sairastuneista läheisistä on kasvanut 1980-luvulta ja todennäköisesti kasvaa edelleen.

Sairastuneen läheisen saattaminen hoitoon, hoitoon osallistuminen ja huolenpito sairastuneesta hoidon jälkeen vaativat omaiselta sitoutumista ja voimia. Arjessa on paljon haasteita ja usein joutuu etsimään uudenlaisia ratkaisukeinoja selvitäkseen päivästä toiseen, koska ei ole olemassa valmiita malleja, joita voisi soveltaa suoraan arjen ongelmatilanteissa. Samankaltaisessa tilanteessa olevan toisen omaisen kokemusten kuuleminen ja omien kokemusten jakaminen on todella tärkeää jaksamisen kannalta. Näin saa ymmärrystä ja tukea toisilta eikä koe olevansa niin yksin ongelmiensa kanssa.

Ikävien, haasteellisten kokemusten jakaminen on tärkeää, mutta aivan yhtä tärkeää on jakaa myös hyviä, merkityksellisiä ja voimaannuttavia kokemuksia. Kun on löytänyt omassa elämässään hyviä käytäntöjä selvitä arjen haasteista, niin olisi rikastuttavaa jakaa niitä toisten kanssa ja avittaa toisia löytämään omasta arjestaan heille sopivia hyviä käytäntöjä. Hyvien käytäntöjen jakamisessa keskustellaan niistä seikoista, joiden varassa arjen käytännöt sujuvat niin kuin niiden pitäisi ja tuottavat toivottuja tuloksia. Jaettava hyvä käytäntö ei tarvitse olla suurta ja mahtavaa, vaan pienikin hyvä käytäntö on merkityksellinen ja saattaa auttaa toista vastaavassa tilanteessa olevaa taas eteenpäin. Toimivat käytännöt perustuvat suurelta osin kokemuksessa karttuvaan tietotaitoon.

Kokemuksia ja ajatuksia yhdessä vaihtamalla jaetaan arvokasta hiljaista tietoa, jota yhdessä ”pureskellaan”, muodostetaan uusien näkökulmia ja syntyneiden oivallusten ja ajatusten kautta mahdollisesti löydetään uusia toimintatapoja, joilla voi helpottaa omaa arkea. Kokemustiedon ja käytännöllisen viisauden saaminen yhteiseen pohdintaan on kaikkia osapuolia voimaannuttavaa ja rikastuttavaa.

Hyvien käytäntöjen jakaminen edellyttää yhteen kokoontumista, tilaa ja aikaa. On mahdollista tavata vapaamuotoisesti oman aikataulun mukaan omavalintaisessa paikassa tai tavata sovitusti, tiettynä aikana, tietyssä paikassa esimerkiksi FinFamin ryhmissä.

Helena Sillanpään
LAB-ammattikorkeakoulu, hoitotyön lehtori
Yhdistyksen hallituksen jäsen

Lisätietoja

Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset - FinFami ry
Rauhankatu 3, katutaso
15110 Lahti

p. 040 704 9913
[email protected]

Tutustu syksyn toimintoihin

Pin It on Pinterest