Koulutus ja yhteistyö

Tietoa

Tukea

Toivoa

Asiakasraati

Päijät-Hämeen mielenterveys- ja päihdeasioiden asiakasraatiin kuuluu 15 jäsentä, jotka edustavat palvelujen käyttäjiä (kuntoutuja-, omais- ja järjestöedustajat) sekä palvelujen järjestäjätahoa. Raati on aloittanut toimintansa syksyllä 2019.

Asiakasraati edistää palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Raati vahvistaa asiakkaiden ääntä ja näkökulmia hyödyntäen heidän kokemusosaamistaan ja -asiantuntijuuttaan.

Tämän hetken painopisteet raadin työskentelyssä tähtäävät matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuuden turvaamiseen sekä rakentavien yhteistyömallien ja yhteiskehittämisen tapojen kehittämiseen.

 

Kokemusosaaminen

Kokemustietoa on henkilöllä, jolla on omakohtaista kokemusta jostakin psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta, vammasta, muusta vaikeasta elämäntilanteesta tai läheisenä olosta sairastuneen rinnalla. Kokemusosaajien avulla kuullaan todellisia tarinoita sairauden tai elämänkriisin aiheuttamista oireista ja tunteista, hoidosta sekä kuntoutumista edistäneistä asioista. Kokemusosaajat kehittävät palveluita paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, lisäävät ihmisten ymmärrystä, muuttavat asenteita ja antavat toivoa muille samaa kokeneille.

Kokemustieto yhdistettynä koulutukseen luo kokemusasiantuntijan, joka osaa akuutisti sairastanutta laajemmin kertoa koko kuntoutuspolustaan.

Kokemusosaamisen nimikkeiden kenttä on vielä toistaiseksi varsin kirjava. Löytyy kokemusasiantuntijoita, kokemustoimijoita, kokemuskehittäjiä, kokemusarvioijia jne. Osa on käynyt koulutuksen, jonka pituus ja järjestäjätaho voivat vaihdella suurestikin, osa voi toimia täysin ilman koulutustakin.

Yhdistykseltämme löytyy kokemusosaamista erityisesti psyykkisesti sairastuneen tai oireilevan omaisena ja läheisenä elämisestä. He käyvät kertomassa kokemuksestaan esim. oppilaitoksissa, psykiatrisissa yksiköissä ja erilaisissa tilaisuuksissa. Jos haluat kokemusosaajan puhumaan, ole yhteydessä toiminnanjohtaja Päivi Kirjavaiseen puhelimitse 044 722 2903 tai sähköpostilla [email protected]

Ota yhteyttä

Päivi Kirjavainen
Päivi Kirjavainen

Toiminnanjohtaja

p. 044 722 2903
[email protected]

Lue lisää

Pin It on Pinterest