Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Päivitetty: 6.5.2020

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §25.4.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Päijät-Hämeen Mielenterveysomaiset – FinFami ry

Rauhankatu 3, 15110 Lahti. 044 722 2903. [email protected]

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Toiminnanjohtaja Päivi Kirjavainen

Rauhankatu 3, 15110 Lahti, 044 722 2903, [email protected]

 

3. Rekisterin nimi

Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset – FinFami ry. jäsenrekisteri

 

4. Rekisteröidyt

Rekisteriä ylläpidetään varsinaisista jäsenistä, perhejäsenistä sekä kunniajäsenistä.

 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Yhdistyslainsäädäntö velvoittaa rekisterin pitämistä. Rekisteriä ylläpidetään jäsenlehden ja muun postin (mm. kutsut, jäsenkyselyt) lähettämistä sekä jäsenmaksujen perimistä varten. Rekisterin tietojen pohjalta voidaan toteuttaa myös jäsentutkimusta.

Yhdistyksen toimintoihin liittyen keräämme tietoja (nimi ja yhteystiedot) tarvittaessa ilmoittautumisten yhteydessä esim. virkistysretket tai osallistujatiedot tapahtumiin.

 

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Nimi, osoitetiedot, puhelin, sähköpostiosoite, jäsenyyden tiedot (liittymispäivä, jäsenyyden muoto)

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään jäseniltä itseltään jäsenhakemuksen yhteydessä ja yhteystietojen muuttuessa.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille lukuun ottamatta Labyrintti-lehden toimitusta varten. Tässä yhteydessä nimi- ja osoitetiedot välitetään Mielenterveysomaisten Keskusliitto- FinFami ry:lle.

Tietojen luovutuksia voidaan tehdä rekisteröityjen erillisellä suostumuksella esimerkiksi tutkimuskäyttöön.

Tietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

 

9. Tietojen suojaus

A. Manuaalinen aineisto

Aineisto säilytetään lukituissa työhuoneissa ja/tai kaapeissa.

B. Sähköisesti talletetut tiedot

Käytössä on piilotettu, suodatettu ja valvottu verkko sekä data, käyttäjätunnus on suojattu. Jäsenrekisterin tietoja pääsevät käsittelemään vain siihen oikeuden saaneet henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus kokouksessaan hyväksyy.

 

10. Tietojen käsittelyn kesto

Tietoja käsitellään vain jäsenyyden keston ajan. Yhteystiedot poistuvat rekisteristä sen jälkeen, kun jäsenyydestä irtisanoutuminen on hyväksytty hallituksessa.

Osallistujalistoja säilytetään kirjanpitoaineistossa kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.

 

11. Tietojen käsittelijät

Rekisteritiedot kerätään Yhdistysavain.fi palveluun, jonka käyttäjätunnus ja salasana ovat yhdistyksen hallituksen hyväksynnällä oikeuden saaneen henkilön hallinnassa. Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

 

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

 

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Tietoa evästeistä

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa.

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista.

Miten evästeitä käytetään?

Tällä sivustolla käytetään Google-yhtiön Google Analytics -raportointipalvelua. Se käyttää evästeitä, jotka ovat käytännössä tietokoneelle sijoitettuja tekstitiedostoja. Niiden avulla saadaan tietoa siitä, miten sivustoa käytetään. Evästeen tuottamat tiedot (ml. IP-osoite) välitetään ja tallennetaan Googlen palvelimille. Tietojen avulla Google analysoi, miten käyttäjä sivustoa käyttää. Se laatii eri toiminnoista raportteja verkkosivuston operaattoreille ja tarjoaa myös muita sivuston toimintoihin ja internetin käyttöön liittyviä palveluja.

Google voi myös siirtää nämä tiedot ulkopuoliselle toimijalle, jos laki näin vaatii tai jos joku ulkopuolinen toimija käsittelee tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta mihinkään muihin sen hallussa oleviin tietoihin.
Käyttäjä voi kieltäytyä evästeiden käytöstä tekemällä tätä koskevat valinnat omalla selaimellaan. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että tällöin kaikki verkkosivuston toiminnot eivät ole käytettävissä. Käyttäessään tätä verkkosivustoa käyttäjä suostuu siihen, että Google käsittelee hänen tietojaan edellä mainittuihin tarkoituksiin ja mainituilla tavoilla.

Kuinka voit hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta AllAboutCookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.

Pin It on Pinterest