Vuosikertomus 2020 sisältää katsauksen yhdistykseen ja sen toimintaan sekä toiminnan tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen.

Yhdistyksen ydintehtävänä on ylläpitää ja kehittää omaistyötä, joka ennaltaehkäisevänä toimintana tukee mielenterveyspotilaiden omaisten ja koko perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia Päijät-Hämeessä ja Kouvolan seudulla. Lisäksi yhdistys edistää asenne- ja edunvalvontatyötä alueellisen tiedotus-, neuvottelu- ja lausuntotoiminnan avulla sekä osallistumalla valtakunnalliseen toimintaan.

Asukaspohja toiminta-alueella Päijät-Hämeessä ja Kouvolan seudulla on noin 285 000. Varsinaisia jäseniä yhdistyksessä on vuoden 2020 lopussa 224. Toimintoihin osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä, joten toiminta koskettaa huomattavasti jäsenistöä laajempaa henkilömäärää.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää omaisille vertaisryhmiä, ohjattuja teema- ja voimavarakursseja, yksilö- ja perheneuvontaa sekä hyvinvointia tukevaa toimintaa. Korona-viruksen leviäminen lopetti maaliskuusta alkaen kasvokkaiset tapaamiset lähes kolmeksi kuukaudeksi. Tästä huolimatta, tai ehkä juuri siitä syystä, yhdistyksen vuosi oli asiakasmääriltään sekä toiminnaltaan vuotta 2019 aktiivisempi syksyllä lisääntyneiden kävijämäärien vuoksi. Vuoden aikana tavoitimme 1 352 henkilöä ja kohtaamisia kertyi kaikesta toiminnasta yhteensä 2 746.

Yhdistyksen toiminnan päätavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi: omaisen hyvinvoinnin kokemus kasvaa, omainen löytää oman merkityksellisyyden tunteensa läheisen sairaudesta huolimatta sekä assosiatiivinen stigma ja mielenterveysongelmiin liittyvät negatiiviset asenteet lievittyvät. Arvioimme toiminnan tavoitteiden saavuttamista keräämällä palautetta asiakaskyselyillä. Saimme vuoden 2020 aikana 177 vastausta asiakaspalautteisiin ja palautteiden keskiarvo oli 4,8 (asteikolla 1-5).

Lue Vuosikertomus 2020 Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset – FinFami ry (PDF).

 

Asiakaskysely 2020 raporttiin on koottu vuoden 2020 asiakaskyselyn tuloksia.

Tähän raporttiin on koottu vuoden 2020 asiakaskyselyn tuloksia. Kyselyyn osallistui yhdistyksen jäseniä ja muita yhdistyksen palveluita käyttäviä henkilöitä. Vastauksia kertyi 65.

Lähes 70% vastaajista piti yhdistyksen tärkeimpinä toimintoina vertaistukiryhmiä ja omaisneuvontaa.

Asiakkaat arvioivat yhdistyksen tärkeimmiksi tehtäviksi omaisen kuuntelemisen ja ymmärtämisen sekä omaiselle vertaistuen tarjoamisen. Kysyttäessä millaista tukea he ovat yhdistykseltä saaneet kävi ilmi, että yhdistys on onnistuneesti vastannut juurikin näihin tarpeeseen.

90% vastaajista koki saaneensa apua riittävän nopeasti.

98% vastaajista koki saavansa riittävästi tietoa yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen tärkeimpänä tiedotusväylänä pidettiin sähköpostitse lähetettävää kuukausikirjettämme, mutta kaikki tarjoamamme tiedotuskanavat koettiin tiedotuksen kannalta hyödyllisiksi.

Uudistimme kotisivumme keväällä 2020 vastaamaan FinFami yhdistysten ilmettä. Uusi sivu on saanut myönteisen vastaanoton ja kotisivumme palautteiden keskiarvo oli 4,1 (asteikolla 1-5).

Lue Asiakaskysely 2020 Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset – FinFami ry (PDF).

Lisätietoja

Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset - FinFami ry
Rauhankatu 3, katutaso
15110 Lahti

p. 040 704 9913
[email protected]

Pin It on Pinterest